Semantic service discovery in dynamic environments

Date Issued
2007
Keywords
Informasjonsteknologi
Informasjonsforvaltning
Project number
2007/02190
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2046
Collection
Rapporter
07-02190.pdf
Size: 1M
Abstract
Denne rapporten samler tre publiserte artikler innenfor fagområdet “service discovery” i dynamiske omgivelser. Samlet gir artiklene en god introduksjon til fagfeltet, samtidig som de peker på hva som mangler for å forbedre eksisterende teknologier.
This report contains three peer-reviewed papers in the area of service discovery in dynamic environments. Together, they form a good introduction to the field of service discovery, pointing out what is needed to improve current technologies.
View Meta Data