Quality of Service considerations for Network Based Defence

Date Issued
2007
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Project number
2006/03859
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1973
Collection
Rapporter
06-03859.pdf
Size: 649k
Abstract
Denne rapporten diskuterer konsepter, og fokuserer på applikasjonsnivåløsninger som vil være nødvendige bestanddeler av Nettverksbasert Forsvar (NbF) i framtiden. Vi fokuserer på tjenestekvalitet (Quality of Service), og hvordan man kan oppnå dette ved bruk av mellomvare. Videre presenterer vi de innledende eksperimentene vi har gjort med mellomvare over trange kanaler, og diskuterer viktigheten av kommunikasjonsoptimalisering – bruken av abonnementstjenester (publish/subscribe) og hvordan mellomledd i nettverket (proxies) kan videre effektivisere kommunikasjonen.
This report discusses concepts, and focuses on application level solutions that will be important building blocks in Network Based Defence (NBD) in the future. We focus on Quality of Service (QoS), and how to achieve it with the help of middleware. The preliminary experiments we have performed with middleware over disadvantaged grids are discussed, along with the importance of optimizing the mode of communications itself. In this context we present relevant standards for publish/subscribe services, and discuss how intermediaries in the network, so-called proxies, can make communications more effective. 4
View Meta Data