Situation dependent path planning for computer generated forces

Date Issued
2014-09-02
Keywords
Vekt
Simulering
Autonomi
Project number
2014/01222
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1089
Collection
Rapporter
14-01222.pdf
Size: 36M
Abstract
We present a concept for situation dependent path planning. This concept can be applied to path planning in several applications, like autonomous vehicles and simulated entities. The idea behind the concept is to identify the main aspects that influence path planning, create a weight function for each aspect, and to combine these functions in a situation dependent weight function, where the influence of each aspect depends on the situation. We demonstrate the concept by describing in detail how it can be used to implement a path planning method for simulated main battle tank units and show examples of planned paths for several situations. This implementation is based on a standard graph search path planning method.
Vi presenterer et konsept for situasjonsavhengig ruteplanlegging. Dette konseptet kan brukes til ruteplanlegging for flere anvendelser, som autonome systemer og simulerte enheter. Konseptet går ut på å identifisere hvilke aspekter som påvirker ruteplanleggingen, utvikle en vektfunksjon for hvert aspekt og å kombinere disse funksjonene i en situasjonsavhengig vektfunksjon, der hvilken innvirkning hvert aspekt har avhenger av situasjonen. Vi demonstrerer konseptet ved å beskrive i detalj hvordan det kan brukes til å implementere en ruteplanleggingsmetode for simulerte stridsvogner og viser eksempler på ruter planlagt for forskjellige situasjoner. Denne implementasjonen er basert på en standard ruteplanleggingsmetode som søker etter optimal rute gjennom en graf.
View Meta Data